Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy – patronki śpiewu i muzyki kościelnej

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi: Śpiew i muzyka są ściśle złączone z czynnością liturgiczną. Kryteriami ich dobrego wykorzystania są: pełne wyrazu piękno modlitwy, harmonijne uczestniczenie zgromadzenia i sakralny charakter celebracji (art. 1/ 91). Śpiew kościelny związany ze słowami jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii. (…) Kościół uznaje wszystkie formy prawdziwej sztuki i dopuszcza je do służby Bożej, jeżeli tylko posiadają wymagane przymioty (Konstytucja o Liturgii świętej Soboru Watykańskiego II, art. 1/2).

Motu proprio papieża Piusa X z 22 listopada 1903 r.: Inter pastoralis officii solicitudines, dające podstawy odnowy śpiewu liturgicznego, zwanej „Ruchem cecyliańskim”, określa cel i cechy muzyki liturgicznej: Muzyka kościelna, jako składowa część uroczystej liturgii, dzieli z nią cel główny, jakim jest chwała Boża, uświęcenie i zbudowanie wiernych. Dlatego muzyka kościelna powinna w najwyższym stopniu posiadać cechy właściwe liturgii, a mianowicie: świętość i piękno formy, z których wynika koniecznie inna jej cecha: powszechność.

W dniu Św. Cecylii – dziewicy i męczennicy – patronki śpiewu i muzyki sakralnej pragnę życzyć wam drodzy chórzyści, by każdy z członków chóru SOLI DEO doznawał przeświadczenia, że muzyka w swej najszlachetniejszej wartości jest przeznaczona na chwałę Bożą, a skoro jest owocem twórczej myśli i artyzmu, stanowi najpiękniejszy przejaw uwielbienia Stwórcy przez stworzenie.

Na próbach i spotkaniach chóru niech będzie podkreślana nieustannie wartość muzyki liturgicznej, porównując śpiew liturgiczny do pieśni Aniołów stojących przed Panem. Niech pobudzania ona ludzi do uwielbienia i kontemplacji, a także pozwala adorować Boga wraz z Aniołami, czego nie może dać muzyka świecka bez względu na jej piękno. Bardzo cenną i ważną aktywnością chóru SOLI DEO jest również wspólna modlitwa realizowana poprzez comiesięczne wieczory spotkania modlitewne, Adoracje Najświętszego Sakramentu. Wspólna modlitwa i adoracja Stwórcy niech jednoczy wewnętrznie członków chóru SOLI DEO i pozwala utrzymać właściwy kierunek działalności chóru – a mianowicie oddawanie chwały Bogu, na co wskazuje jego nazwa SOLI DEO – Jedynemu Bogu.

Z okazji wspomnienia św. Cecylii – patronki chórzystów i twórców muzyki sakralnej, składam najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich zaangażowanych w działalność chóru SOLI DEO – samych chórzystów, ich rodzin oraz sympatyków chóru. Niech dobry Bóg chroni Was od złego, prowadzi poprzez życie i pozwala Wam głosić Jego chwałę poprzez śpiew. „Kto śpiewa dwa razy się modli”- niech te słowa prowadzą Was w dalszym propagowaniu i upiększaniu muzyki.

ks. Łukasz Mariuszyc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *