Miesiąc: kwiecień 2017

Triduum Paschalne

Triduum Paschalne to najważniejszy moment roku liturgicznego, święto zwycięstwa życia nad śmiercią, najważniejsze wydarzenie roku liturgicznego. Rozważamy podczas niego mękę, śmierć i zmartwychwstanie naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. W tym roku chór Soli Deo uświetnił swoim śpiewem liturgię wielkanocną w aż czterech parafiach – w Wielki Czwartek wspominaliśmy wydarzenia z wieczernika w Cieklinie, w Wielki Piątek rozważaliśmy Mekę Pańską […]

Czytaj więcej