Odpust ku czci Św. Stanisława BM

W niedzielę 12 maja została odprawiona Msza Święta odpustowa ku czci Św. Stanisława – biskupa i męczennika. Biskup Stanisław bezskutecznie upominał króla Bolesława za niewłaściwe postępowanie wobec poddanych oraz za publiczne powodowanie zgorszenia. Wedle przekazu kroniki Mistrza Wincentego biskup Stanisław najpierw grozi mu [Bolesławowi] zagładą królestwa, wreszcie wyciąga ku niemu miecz klątwy. Następnie nie stawił się po wezwaniu przed sąd królewski, gdyż nie pozwalało mu na to prawo kanoniczne. Został wówczas przez króla bezprawnie skazany na śmierć. Uroczystości odpustowe w kościółku swym śpiewem ubogacił chór SOLI DEO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *