Dzień: 29 stycznia 2013

Spotkanie Szkolnych Kół Caritas

W dniu 29 stycznia w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, odbyło się spotkanie Szkolnych Kół Caritas. Dyrektor szkoły Pan Zbigniew Waszkiel powitał zaproszonych gości, a następnie głos zabrał Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. prałat Stanisław Słowik. Prelekcje wygłosił także ks. dr Piotr Potyrała – absolwent naszego szkoły. Została także przedstawiona krótka inscenizacja o roli […]

Czytaj więcej